Tạo sức sống cho phong trào thi đua

Thứ Bảy, 21-11-2020, 09:35
Ông Nguyễn Xuân Thảo (đứng giữa) giới thiệu mặt hàng nông sản.

Phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đi vào chiều sâu, hội tụ được nhiều nguồn lực góp phần đưa huyện có thể về đích xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2021. Ông Nguyễn Xuân Thảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) chia sẻ với Nhân Dân cuối tuần về những đúc kết trong quá trình đưa chính sách vào cuộc sống.

- Thưa ông, sau gần 10 năm triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, Hiệp Hòa đã đạt được những kết quả như thế nào?

- Tính đến nay, về nguồn lực xây dựng NTM, trên địa bàn toàn huyện đã huy động được hơn 826 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương gần 123 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 430 tỷ đồng, nguồn vốn lồng ghép hơn 65 tỷ đồng, nguồn vốn từ doanh nghiệp hơn 19 tỷ đồng, nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư hơn 188 tỷ đồng.

Nhờ vào sức thuyết phục của phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng NTM”, nhân dân toàn huyện tình nguyện hiến 334.259 m2 đất, tháo dỡ 97.041 m2 tường rào, ủng hộ 201.758 ngày công... Bên cạnh đó, các mô hình do Hội Liên hiệp Phụ nữ phát động như mô hình đường hoa ở các xã Bắc Lý, Hợp Thịnh, Mai Trung; mô hình phân loại rác thải tại hộ ở các xã Đoan Bái, Đông Lỗ, Lương Phong... cũng đạt hiệu quả cao. Hội Cựu chiến binh có mô hình làm đường giao thông, mô hình vệ sinh tự quản... Trong nông nghiệp có mô hình rau cần ở xã Hoàng Lương, bưởi Diễn ở xã Lương Phong, gạo nếp cái hoa vàng ở xã Thái Sơn đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Ngoài ra chúng tôi cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức xây dựng được 33 cánh đồng mẫu lớn, 38 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (gồm các mô hình chăn nuôi và trồng trọt như trồng nấm, đông trùng hạ thảo, lúa chất lượng cao). Trong đó, sản xuất theo hướng hữu cơ tiếp tục được duy trì và nhân rộng, nhiều mô hình thực hiện liên kết toàn phần, khép kín trong sản xuất và tiêu thụ, mang lại hiệu quả cao. 

- Để có được những con số thuyết phục trên, huyện có đúc kết kinh nghiệm gì trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM, thưa ông?

- Tại Hiệp Hòa, cấp ủy các cấp đã quán triệt Nghị quyết của Đảng và sự chỉ đạo của Chính phủ, đưa nội dung xây dựng NTM trở thành nhiệm vụ chính trị, thường xuyên được bàn thảo trong sinh hoạt thường kỳ. Tổ chức cơ sở đảng, căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xác định vai trò của mình trong việc phối hợp, hỗ trợ hay trực tiếp lãnh đạo quần chúng thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép nhiệm vụ trong hoạt động thường xuyên; quán triệt tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động tinh thần, ý thức trách nhiệm tham gia xây dựng NTM; Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; UBND huyện Hiệp Hòa chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp các đoàn thể đẩy mạnh phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng NTM” cùng với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cấp mình, gắn phong trào thi đua với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. 

Ở cấp cơ sở, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân... đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng nhằm tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của xây dựng NTM; vai trò chủ thể của người nông dân trong tổ chức thực hiện, đồng thời phát động đoàn viên, hội viên đẩy mạnh tuyên truyền qua những tấm gương, điển hình, qua các hình thức tuyên truyền miệng, tạo hiệu ứng lan truyền trong cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của xây dựng NTM đối với bản thân và cộng đồng, từ đó, thay đổi thái độ, tích cực tham gia. 

- Cán bộ cơ sở có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền thực thi chính sách, nhưng không phải địa phương nào cũng chú trọng đầu tư nguồn lực cho đội ngũ này. Với Hiệp Hòa, công việc tập huấn cho cán bộ được tiến hành như thế nào?

- Công tác đào tạo tập huấn được Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm. Hằng năm, Văn phòng Điều phối huyện Hiệp Hòa cử nhiều lượt cán bộ từ huyện, Ban Quản lý các xã, Tiểu ban Quản lý xây dựng NTM các thôn tham gia. Qua đó, các thành viên tham gia đã được chia sẻ kinh nghiệm từ các địa phương, rút ra những bài học, kinh nghiệm để triển khai tốt tại địa phương mình. Đồng thời nắm bắt kịp thời một số văn bản mới của cấp trên, vận dụng thành công và sáng tạo vào thực tiễn của cơ sở. 

- Xin trân trọng cảm ơn ông!

DIÊN KHÁNH (Thực hiện)