Yên Bái phát triển cây tre măng bát độ

Thứ Tư, 20-01-2021, 04:58
Chế biến măng bát độ muối xuất khẩu tại Công ty cổ phần Yên Thành.

Cây tre măng bát độ được đưa vào trồng tại Yên Bái từ năm 2002, đến nay diện tích đạt hơn 6.600 ha.

Trong đó, huyện Trấn Yên có diện tích tre măng bát độ 3.576 ha với diện tích đang cho thu hoạch gần 3.000 ha; sản lượng măng thương phẩm đạt 29.600 tấn. Do sản phẩm tiêu thụ ổn định, người dân trong huyện thu về hơn 100 tỷ đồng tiền bán măng tươi cho doanh nghiệp chế biến xuất khẩu. Năm 2021, huyện Trấn Yên sẽ trồng mới 125 ha tre măng bát độ tại bốn xã vùng quy hoạch gồm: Lương Thịnh, Hồng Ca, Kiên Thành, Hưng Khánh. Ðến nay, huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phối hợp các xã tuyên truyền, vận động bà con đăng ký diện tích trồng mới. Hạt Kiểm lâm huyện rà soát, kiểm tra diện tích đất đăng ký đủ điều kiện trước khi trồng. Yên Bái phấn đấu đưa cây tre măng bát độ trở thành cây hàng hóa, giúp đồng bào DTTS xóa đói, giảm nghèo.

Tin, ảnh: Thanh Sơn