Hải Dương đề nghị các tỉnh, thành phố tạo điều kiện lưu thông hàng hóa

Thứ Tư, 17-02-2021, 08:36
Hải Dương còn tồn đọng 24 nghìn tấn cà rốt chờ xuất khẩu.

Trước tình trạng “ngăn sông, cấm chợ”, phương tiện vận chuyển hàng hóa từ Hải Dương không thể qua chốt kiểm soát của một số tỉnh, thành phố vì lý do dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi Bộ Công thương, UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh, thành phố có cửa khẩu.

Nội dung văn bản như sau: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm… cơ bản đã tổ chức triển khai sản xuất, kinh doanh, do vậy nhu cầu vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản thực phẩm, nguyên vật liệu sản xuất, xuất, nhập khẩu hàng hóa trở lại hoạt động tăng nhiều sau kỳ nghỉ Tết.

Đối với nông sản, trên địa bàn tỉnh còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch; sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản tại nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa).

Tuy nhiên, đã xuất hiện việc các tỉnh, thành phố giáp ranh Hải Dương không cho xe hàng của Hải Dương đi qua, kể cả việc sang tải tại các chốt giáp ranh. Để thực hiện đúng nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 28-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có chỉ đạo: Bảo đảm vận hành thông suốt việc vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu sản xuất).

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công thương, UBND thành phố Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND các tỉnh, thành phố có cửa khẩu quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan, các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tạo điều kiện, cho phép các phương tiện, người lái xe, người giao nhận hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương được ra, vào các địa phương (đã áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định) để lưu thông hàng hóa, kịp thời tiêu thụ và thông quan xuất khẩu theo đúng kế hoạch.

QUỐC VINH