Chuyển quyền cổ phiếu, cấp mới nhiều mã giao dịch

Chủ Nhật, 10-01-2021, 14:59
Công ty cổ phần Dược Danapha vừa được cấp mã giao dịch DAN.

Ngày 10-1, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã chuyển quyền sở hữu gần 17,5 triệu cổ phiếu ND2 và cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các nhà đầu tư.

Cấp mã TKG cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 03/2021/GCNCP-VSD ngày 6-1-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Trụ sở chính: Số 131 đường Quán Trữ, phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3877996

Vốn điều lệ: 46.300.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh

Mã chứng khoán: TKG

Mã ISIN: VN000000TKG0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 4.630.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 46.300.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 7-1-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh đăng ký giao dịch cổ phiếu TKG trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu TKG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã DAN cho Công ty cổ phần Dược Danapha

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2021/GCNCP-VSD ngày 4-1-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Dược Danapha, cụ thể: 

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Dược Danapha

Trụ sở chính: Số 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, Việt Nam

Điện thoại: 0236 375 7676

Fax: 0236 376 0127

Vốn điều lệ: 211.410.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược Danapha

Mã chứng khoán: DAN

Mã ISIN: VN000000DAN1

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 21.141.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 211.410.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 5-1-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Dược Danapha đăng ký giao dịch cổ phiếu DAN trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu DAN được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã VTQ cho Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 01/2021/GCNCP-VSD ngày 4-1-2021 và cấp mã chứng khoán cho tổ chức phát hành, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Trụ sở chính: Tổ dân phố 3, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 02323 796 003

Fax: 02323 796 060

Vốn điều lệ: 170.817.910.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình

Mã chứng khoán: VTQ

Mã ISIN: VN000000VTQ6

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 17.081.791 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 170.817.910.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 05-1-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Việt Trung Quảng Bình đăng ký giao dịch cổ phiếu VTQ trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VTQ được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu 17.497.886 cổ phiếu ND2

Căn cứ công văn số 7386/UBCK-PTTT ngày 17-12-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

1

Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Toyota Tsusho Corporation

ND2

17.497.886

 

Cộng

17.497.886

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 7-12021.

NGỌC ANH