Bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam và HNX

Thứ Năm, 25-03-2021, 13:16
Trao các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho biết, sáng 25-3, Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải, thay mặt lãnh đạo bộ, đã trao các quyết định điều động bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam (VNX) và Sở GDCK Hà Nội (HNX).

Theo đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV Sở GDCK Việt Nam; ông Phạm Văn Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) giữ chức vụ Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Sở GDCK Việt Nam và ông Nguyễn Duy Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Sở GDCK Hà Nội.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải cho biết, thực hiện Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Sở GDCK Việt Nam, Bộ Tài chính đang chỉ đạo UBCKNN khẩn trương triển khai quyết liệt các công việc, sớm đưa Sở GDCK Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tin tưởng, với kinh nghiệm đã có, trên vị trí công tác mới, các lãnh đạo VNX và HNX vừa được bổ nhiệm sẽ đoàn kết, chỉ đạo quyết liệt, tập hợp trí tuệ tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Việt Nam và HNX -0
 Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội.

Nhiệm vụ đặt ra cho lĩnh vực chứng khoán trong năm 2021 là hết sức nặng nề, đặc biệt từ công tác xây dựng quy chế, phân cấp, quy chế của Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HoSE), kiện toàn đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất... để sớm đưa Sở GDCK Việt Nam đi vào hoạt động trong thời gian tới. Cũng như phân công, phân cấp, điều phối để thị trường chứng khoán Việt Nam hoạt động sôi động, minh bạch, ổn định, bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, thực trạng hiện nay đòi hỏi sự chỉ đạo của Sở GDCK Việt Nam với HNX và HoSE để thực hiện các giải pháp xử lý triệt để tình trạng nghẽn lệnh giao dịch của HoSE giai đoạn vừa qua, tạo môi trường giao dịch thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư và cho các công ty chứng khoán, thúc đẩy hoạt động huy động vốn cho nền kinh tế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Sở GDCK Việt Nam (VNX) được thành lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trên cơ sở sắp xếp lại HNX và HoSE. VNX có trụ sở chính đặt tại Hà Nội, nắm giữ 100% vốn điều lệ HNX và HoSE.

M.K