Lịch thanh toán giao dịch tại VSD dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5

Thứ Bảy, 17-04-2021, 08:11
Ảnh minh họa.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), vừa có thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5 tới các nhà đầu tư.

Cụ thể: Căn cứ công văn số 3270/UBCK-PTTT ngày 29-5-2019, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận lịch nghỉ giao dịch năm 2020, 2021 và Thông báo số 3686/TB-VSD ngày 14-12-2020, về việc điều chỉnh lịch nghỉ thanh toán giao dịch năm 2021, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán giao dịch chứng khoán như sau:

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương (mùng 10-3 âm lịch), VSD sẽ nghỉ làm việc vào thứ tư, ngày 21-4 (nghỉ theo Luật Lao động). Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 19 và 20-4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 22 và 23-4; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 20 sẽ được thanh toán vào ngày 22-4.

Dịp 30-4 và 1-5, VSD sẽ nghỉ làm việc từ thứ sáu, ngày 30-4 đến hết thứ hai, ngày 3-5, trong đó, thứ hai ngày 3-5, nghỉ bù theo Luật Lao động. Các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+2 thực hiện tại các ngày 28 và 29-4 sẽ được thanh toán lần lượt vào các ngày 4 và 5-5; các giao dịch chứng khoán có chu kỳ thanh toán T+1 thực hiện tại ngày 29-4 sẽ được thanh toán vào ngày 4-5.

VSD trân trọng thông báo để các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ, Tổ chức mở tài khoản trực tiếp biết và đề nghị các Thành viên lưu ký, Thành viên bù trừ thông báo lịch nghỉ làm việc và lịch thanh toán đến các nhà đầu tư.

A.N