Cấp mới nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

Thứ Bảy, 17-04-2021, 10:34
Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội vừa được cấp mã giao dịch VBX.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, tuần qua, trung tâm đã cấp mới nhiều mã giao dịch chứng khoán cho các công ty.

Cấp mã VBX cho Công ty cổ phần bê tông xây dựng Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 16/2021/GCNCP-VSD ngày 15-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội

Trụ sở chính: Số nhà 9 đường Thụy Phương, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 38361998/38361999

Fax: (024) 28289283

Vốn điều lệ: 136.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Bê tông Xây dựng Hà Nội

Mã chứng khoán: VBX

Mã ISIN: VN000000VBX0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 13.600.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 136.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 16-4-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội đăng ký giao dịch cổ phiếu VBX trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu VBX được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 11/2021/GCNTP-VSD ngày 15-4-2021 và cấp mã trái phiếu cho Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính như sau:

Tên tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính

Trụ sở chính: Số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 8242 243

Fax: (84-4) 9331 294

Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 15-4-2021

Vốn điều lệ: 723.267.162.500.000 đồng

Tên chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 51/2021

Mã chứng khoán: TD2136026

Mã ISIN: VNTD21360266

Mệnh giá: 100.000 đồng

Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ

Số lượng chứng khoán đăng ký: 10.000.000 trái phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 1.000.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 15-4-2021, VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.

Cấp mã KGR cho Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt Úc

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 15/2021/GCNCP-VSD ngày 12-4-2021 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt Úc, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt Úc

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà Ocean Park, số 1 phố Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 36281699

Vốn điều lệ: 700.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt Úc

Mã chứng khoán: KGR

Mã ISIN: VN000000KGR4

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 70.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 700.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-4-2021, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Tập đoàn Điện lạnh điện máy Việt Úc đăng ký giao dịch cổ phiếu KGR trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu KGR được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.       

Cấp mã chứng quyền cho Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng quyền số 43/2021/GCNCW-VSD ngày 12-4-2021 và cấp mã chứng quyền như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty TNHH Chứng khoán ACB

Tên chứng quyền: Chứng quyền MWG/ACBS/Call/EU/cash/12M/04

Mã chứng quyền: CMWG2104

Mã ISIN: VN0CMWG21042

Mã chứng khoán cơ sở: MWG

Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở: Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động

Loại chứng quyền: Mua

Kiểu thực hiện: Kiểu châu Âu

Phương thức thực hiện chứng quyền: Bằng tiền

Thời hạn: 12 tháng

Ngày đáo hạn: 22-3-2022

Tỷ lệ chuyển đổi: 10:1

Giá thực hiện: 135.000 đồng

Giá phát hành: 2.400 đồng

Tổng số chứng quyền đăng ký tại VSD: 2.000.000 chứng quyền

Giá trị chứng quyền đăng ký tại VSD theo giá phát hành: 4.800.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 13-4-2021, VSD nhận lưu ký số Chứng quyền đăng ký trên.

* Công ty TNHH Chứng khoán ACB đăng ký niêm yết chứng quyền trên SGDCK TP Hồ Chí Minh. Việc niêm yết và giao dịch chứng quyền CMWG2104 được thực hiện theo quyết định của SGDCK TP Hồ Chí Minh.

ÁNH NGỌC