Cấp mới nhiều mã chứng khoán trong tuần qua

Thứ Bảy, 21-11-2020, 07:11
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu được cấp mã giao dịch MCM.

Ngày 21-11, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần qua, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch chứng khoán và chuyển quyền sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư.

Cấp mã giao dịch cho Công ty cổ phần Xây dựng SCG

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 71/2020/GCNCP-VSD ngày 19-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Xây dựng SCG, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Xây dựng SCG

Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Sunshine Center, 16 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024.73059979

Vốn điều lệ: 500.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng SCG

Mã chứng khoán: SCG

Mã ISIN: VN000000SCG9

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 50.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 500.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 20-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Xây dựng SCG đăng ký giao dịch cổ phiếu SCG trên thị trường UPCOM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu SCG được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã MCM cho Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 69/2020/GCNCP-VSD ngày 18-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Trụ sở chính: Tiểu khu cơ quan, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 0212 3866065 - 0212 3869848

Fax: 0212 3866184

Vốn điều lệ: 668.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Mã chứng khoán: MCM

Mã ISIN: VN000000MCM0

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 66.800.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 668.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu MCM được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã GH3 cho Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 68/2020/GCNCP-VSD ngày 18-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Trụ sở chính: Số 434 đường Trần Khát Chân, phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 3976 3176

Fax: 024 3972 9394

Vốn điều lệ: 115.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội

Mã chứng khoán: GH3

Mã ISIN: VN000000GH33

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 11.500.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 115.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội  đăng ký giao dịch cổ phiếu GH3 trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu GH3 được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Cấp mã UTT cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 70/2020/GCNCP-VSD ngày 18-11-2020 và cấp mã chứng khoán cho Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì, cụ thể:

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

Trụ sở chính: Số 21, ngõ 405 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0243 6816061

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì

Mã chứng khoán: UTT

Mã ISIN: VN000000UTT2

Mệnh giá: 10.000 đồng

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Số lượng chứng khoán đăng ký: 3.000.000 cổ phiếu

Giá trị chứng khoán đăng ký: 30.000.000.000 đồng

Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Bắt đầu từ ngày 19-11-2020, VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.

* Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Thanh Trì đăng ký giao dịch cổ phiếu UTT trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Việc giao dịch cổ phiếu UTT được thực hiện theo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Chuyển quyền sở hữu một triệu cổ phiếu FPT

Căn cứ công văn số 6568/UBCK-PTTT ngày 2-11-2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Vietnam Growth Stock Income Mother Fund

Ntasian Discovery Master Fund

FPT

1.000.000

 

Tổng cộng

1.000.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 16-11-2020.

A.N