Tổng kết hoạt động của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy, 17-04-2021, 01:46

Ngày 16-4, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Trung tâm Báo chí và Trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền và việc tổ chức, vận hành hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng được triển khai chủ động, quyết liệt, đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra. Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm triển khai các nhiệm vụ được giao. Các đại biểu dự Đại hội cũng đã thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin và trả lời phỏng vấn báo chí. Các cơ quan báo chí, phóng viên tham gia tác nghiệp phối hợp chặt chẽ và thực hiện tốt quy định của Trung tâm Báo chí. Nhờ đó, công tác thông tin, truyền thông về Đại hội lần thứ XIII của Đảng đạt kết quả tốt, đáp ứng sự quan tâm, theo dõi của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là việc chỉ đạo thông tin tuyên truyền trên báo chí được thực hiện bài bản, khoa học, có nhiều đổi mới, sáng tạo, vừa bảo đảm tính chuẩn xác, vừa góp phần giảm đến mức thấp nhất tình trạng thông tin thiếu định hướng, sai sự thật, gây ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, qua đó góp phần tích cực vào thành công chung của Đại hội.
 
 Tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu đánh giá cao kết quả công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và khẳng định thành công đó là kết quả tinh thần nỗ lực, sáng tạo của toàn bộ lực lượng báo chí, các cơ quan, đơn vị phụ trách chuyên môn, cán bộ phụ trách thông tin tại Trung tâm Báo chí. Các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội được đảng viên và quần chúng nhân dân quan tâm, khen ngợi. Kinh nghiệm của công tác tuyên truyền Đại hội lần này sẽ được nghiên cứu đưa vào Quy chế bầu cử trong Đảng tại những Đại hội kế tiếp. Từ kết quả đạt được, đồng chí yêu cầu ngành báo chí, tuyên giáo cần rút ra những bài học để tổ chức tốt hơn những đợt tuyên truyền các sự kiện lớn của đất nước diễn ra trong thời gian tới. Trước mắt cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ nhằm thúc đẩy việc triển khai hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…
 
 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, với nỗ lực và quyết tâm cao, công tác tổ chức, vận hành Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng được triển khai chủ động, bài bản, khoa học, đáp ứng tốt yêu cầu đề ra. Các thành viên Trung tâm Báo chí, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt quy chế của Trung tâm Báo chí; có sự sáng tạo, linh hoạt trong thực hiện kịch bản tuyên truyền, bảo đảm đăng phát khối lượng lớn tin, bài về Đại hội với nội dung phản ánh toàn diện, sâu sắc, phong phú, sinh động. Qua đó đã nêu bật những kết quả, thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, thành quả 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Bên cạnh đó, hoạt động trưng bày sách, báo, phát hành tem, triển lãm ảnh, cũng khắc họa thêm những thành tựu to lớn của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.