Tiếp Đại sứ

Thứ Bảy, 17-04-2021, 01:50

Ngày 16-4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh đến để chuyển thư chúc mừng của Tổng thống G.Bai-đơn tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp Chủ tịch nước được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào kết thúc nhiệm kỳ công tác.
 

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
 
 * Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Đ.Cri-ten-brinh đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.