Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba

Thứ Bảy, 17-04-2021, 01:48

Ngày 16-4, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở T.Ư đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Nguyễn Thị Thanh, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên; đại diện các cơ quan, tổ chức ở T.Ư.
 
 Báo cáo tại hội nghị cho biết, ngày 18-3, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã lập danh sách sơ bộ 205 người thuộc khối cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV. Ngay sau Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã gửi Biên bản Hội nghị và báo cáo đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBTVQH và triển khai các công việc theo luật định... Đến ngày 13-4, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã nhận đủ 205 biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú thể hiện ý kiến đối với 205 người ứng cử. Kết quả tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử đạt 100%; không có vấn đề, vụ việc cử tri nơi cư trú nêu cần phải xác minh.
 
 Tại hội nghị, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng trình bày báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương được giới thiệu ứng cử ĐBQH.
 
 Các đại biểu tham dự đã phát biểu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với những người ứng cử. Đa số ý kiến bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với danh sách được giới thiệu ứng cử. Đồng thời đề nghị làm rõ hơn một số nội dung liên quan tiêu chuẩn, điều kiện của người ứng cử và thẩm quyền, trách nhiệm của Hội đồng Bầu cử quốc gia;…
 
 Từ những ý kiến của đại biểu tham dự Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ nêu rõ, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là công tác chuẩn bị về nhân sự ĐBQH, Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH đã quán triệt sâu sắc chỉ thị của Bộ Chính trị, tuân thủ chặt chẽ quy định của Luật Bầu cử và các văn bản có liên quan, bảo đảm công tâm, khách quan, đúng quy định. Trên cơ sở thông báo Kết luận số 174-TB/TW của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW của Ban Tổ chức T.Ư, Đảng Đoàn Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo Ban Công tác đại biểu, các cơ quan liên quan triển khai các bước chặt chẽ, đúng quy định, đúng hướng dẫn... Danh sách các ứng cử viên ĐBQH chuyên trách ở trung ương được các cơ quan lựa chọn, giới thiệu qua các bước rất chặt chẽ, có sự tìm hiểu, đánh giá cả về hồ sơ và thực tế công tác; được giới thiệu với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao…
 
 Ghi nhận và bày tỏ sự trân trọng đối với những góp ý cụ thể, xác đáng của các đại biểu tham dự Hội nghị, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định, đây là những ý kiến thể hiện được tinh thần dân chủ, kỷ cương, đại đoàn kết và thể hiện tính nhân văn. Ngay sau Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Ban Thường trực và Đoàn Chủ tịch sẽ gửi Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, UBTVQH; tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ phối hợp tổ chức để người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp gặp mặt, tiếp xúc cử tri, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử; đồng thời tiếp tục đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch...
 
 Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách 205 người ứng cử ĐBQH khóa XV.
 
 * Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, thông qua danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, 41 xã, phường trên địa bàn bảy quận, huyện đã hoàn thành việc tổ chức lấy ý kiến nhận xét và lấy phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử; lấy ý kiến nhận xét, bỏ phiếu tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người tự ứng cử ĐBQH khóa XV và HĐND thành phố Đà Nẵng khóa 10. Đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua danh sách tám ứng cử viên đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH; thống nhất danh sách 89 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
 * Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, căn cứ vào tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, hội nghị thống nhất biểu quyết lập danh sách và thông qua biên bản hiệp thương giới thiệu 10 người tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV, trong đó có tám đại biểu do địa phương giới thiệu và hai đại biểu do Trung ương giới thiệu. Đồng thời, hội nghị thống nhất biểu quyết lập danh sách, thông qua biên bản hiệp thương giới thiệu 85 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
 
 Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để bầu 50 đại biểu. Trước đó, việc tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH khóa XV và người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2021 - 2026, được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, đúng luật định.
 
 * Theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 13-4, 100% Ủy ban MTTQ cấp xã đã tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử ĐBQH nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả, 10 người được giới thiệu ứng cử được cử tri tín nhiệm đạt 100%; hai người tự ứng cử đều có tỷ lệ tín nhiệm thấp. Qua thực hiện các bước quy trình hiệp thương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiếp nhận đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐBQH của hai người; có hai người không đạt tỷ lệ tín nhiệm của cử tri theo quy định; 14 người xin rút khỏi danh sách đại biểu HĐND tỉnh. Đối chiếu quy định của Hội đồng Bầu cử quốc gia và các văn bản pháp luật về bầu cử, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thống nhất lập danh sách chính thức tám người ứng cử ĐBQH khóa XV với cơ cấu: nữ 62,5%; ngoài đảng 12,5%; trẻ tuổi 12,5%. Danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 85 người, với cơ cấu nữ đạt 44,7%, trẻ tuổi 37,6%, ngoài đảng 12,9%, dân tộc 2,4%.
 
 * Tại Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn. Theo báo cáo, sau Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, tỉnh có 11 người đủ tiêu chuẩn được hội nghị cử tri nơi cư trú tín nhiệm cao, trong đó, 10 người có tỷ lệ tín nhiệm 100%, một người có tỷ lệ tín nhiệm 96,8%. Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và cử tri nơi cư trú được tổ chức chặt chẽ theo đúng luật định, phát huy quyền dân chủ và trách nhiệm chính trị của nhân dân trong việc tham gia lựa chọn, giới thiệu người ứng cử. Không có nơi nào cử tri nêu lên vấn đề của người ứng cử cần phải xác minh, xem xét giải quyết theo luật định.
 
 * Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Sau hội nghị, Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành thực hiện các bước để những người tham gia ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện việc vận động bầu cử, báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu, cũng như trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Tập huấn báo chí tuyên truyền về bầu cử
 
 Sáng 16-4, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn báo chí tuyên truyền về cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho đại diện các cơ quan báo chí ở phía nam. Tại hội nghị, các chuyên gia, báo cáo viên hướng dẫn các quy định về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; định hướng công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
 Theo đó, công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong nhân dân gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của đất nước, bộ, ngành, địa phương, đơn vị và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.