Các nước gửi điện, thư chúc mừng lãnh đạo cấp cao nước ta

Thứ Bảy, 17-04-2021, 01:50

Nhân dịp đồng chí Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Nhà vua Bỉ Phi-líp Đờ Ben-gích; Tổng thống U-crai-na Vô-lô-đi-mia Dê-len-xki đã gửi điện chúc mừng.

* Nhân dịp đồng chí Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Thủ tướng Vương quốc Hà Lan Mác Ru-tơ đã gửi thư chúc mừng.
 
 * Nhân dịp đồng chí Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia (Hạ viện), Quốc hội Liên bang Nga Vy-a-che-xláp Vô-lô-đin và Chủ tịch Thượng viện Ca-dắc-xtan Mau-len A-sim-bai-áp đã gửi thư chúc mừng.