Danh sách cá nhân được đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến

Thứ Bảy, 17-04-2021, 01:57

Căn cứ Khoản 10, Ðiều 45 Nghị định số 91/2017/NÐ-CP ngày 31-7-2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư tiến hành lấy ý kiến nhân dân đối với sáu cá nhân thuộc Bộ Quốc phòng, một cá nhân thuộc Bộ Công an đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

Báo Nhân Dân xin giới thiệu danh sách các cá nhân nêu trên. Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư trước ngày 28-4-2021 để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư.
 
 I. BỘ QUỐC PHÒNG
 
 1. Ông Lữ Minh Châu, nguyên Phó Ban Tài chính đặc biệt (N2683), Trung ương Cục miền nam, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nay là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
 
 2. Thiếu tướng Trần Văn Danh (Trần Văn Bá, Trần Quốc Minh, Ba Trần), nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Miền, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Thứ trưởng Bộ Điện lực.
 
 3. Ông Trần Thận, nguyên Ủy viên Khu ủy Khu 5, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra nhà nước nay là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.
 
 4. Ông Triệu Văn Bé, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 
 5. Thượng tướng Hoàng Cầm, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Bộ Quốc phòng.
 
 6. Liệt sĩ Phan Văn Hân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Long Châu Sa, nguyên Thường vụ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, nguyên Bí thư Phân khu 2, Sài Gòn - Gia Định.
 
 II. BỘ CÔNG AN
 
 1. Đồng chí Trần Xuân Viên (tức Viễn Chi, Chính Nghĩa), nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.