Năm mới - bứt phá mới, thành tựu mới!

Thứ Hai, 01-02-2021, 17:28

Khép lại năm 2020 trong bối cảnh khó khăn chồng chất khó khăn do đại dịch Covid-19 bùng phát ba lần ở nước ta và tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, gây ra nhiều hệ lụy rất tiêu cực và khó lường trên mọi bình diện. Cùng với thử thách to lớn đó, là tình hình bão lũ triền miên ở các tỉnh miền trung và những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu, đã gây ra thiệt hại lớn lao về người và của...

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, với tinh thần lao động dũng cảm, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, sự hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang, chúng ta đã lần lượt đẩy lùi đại dịch và khắc phục nhanh các hậu quả thiên tai. Thế giới đánh giá cao Việt Nam vì trong tình hình như vậy, nền kinh tế vẫn tăng trưởng dương, đạt 2,91%, góp phần làm cho GDP trong 5 năm vẫn tăng trung bình 5,9%/năm, thuộc nhóm nước có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ, trở thành nền kinh tế có quy mô đứng thứ tư trong ASEAN. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ... tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường, chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình, ổn định được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng, có sự chuyển biến rất tích cực, tạo niềm tin mới trong toàn xã hội. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được duy trì, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên thế giới. Đây là cơ sở quan trọng tạo nên động lực mới để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.
 
 
 Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp, khó lường của khu vực và thế giới, không cho phép các ngành, các địa phương tự mãn, lơ là, chủ quan trước nguy cơ tiềm ẩn của dịch Covid-19 và sự biến đổi tiêu cực của khí hậu, đã và đang tác động xấu tới kinh tế và môi trường. Nhiều yếu kém trong kinh tế chậm được khắc phục, làm cho kinh tế tăng trưởng chậm lại; sản xuất, kinh doanh bị suy giảm; việc làm và thu nhập của người dân bị ảnh hưởng lớn. Việc tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật, chính sách, thực thi công vụ vẫn là khâu yếu. Hiện tượng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; nạn “tham nhũng vặt” vẫn diễn ra tinh vi; vai trò gương mẫu của người đứng đầu các ngành, đơn vị, cơ quan... ở đâu đó chưa được thực hiện nghiêm túc...
 
 
 Hơn bao giờ hết, công tác tư tưởng cần làm tốt hơn nữa vai trò “đi trước, mở đường”, góp sức tích cực nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, khơi gợi và bồi đắp tinh thần yêu nước, đoàn kết, nhân ái của con người Việt Nam; từ đó tạo ra niềm tin mới, sức mạnh mới. Các cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là các đơn vị hoạch định chủ trương, chính sách cần bám sát thực tiễn đời sống để điều chỉnh, bổ sung kịp thời các giải pháp cấp bách, đáp ứng yêu cầu phát triển. Cần thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; khẩn trương tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại, và một số Hiệp định thương mại thế giới đã ký, coi trọng việc nâng cao chất lượng cạnh tranh; đặc biệt là áp dụng “số hóa” trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế và các lĩnh vực chủ yếu khác...
 
 Năm mới hy vọng sự bứt phá mới với niềm tin nhân lên những thành tựu của năm qua và nhiệm kỳ qua!
 

 Hồng Vinh