Dấu ấn thành công từ Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố

Thứ Ba, 10-11-2020, 21:12
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Duy Linh

Đại hội Đảng bộ một số tỉnh, thành phố tổ chức thành công thời gian qua cho thấy công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, tuyên truyền, điều hành, chuẩn bị cơ sở vật chất với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc bảo đảm yêu cầu, tiến độ đề ra.

Chọn khâu đột phá đúng và trúng

Nhìn chung, văn kiện Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, kỹ lưỡng. Việc tổng kết các chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa là cơ sở xây dựng dự thảo báo cáo chính trị bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đánh giá sâu sắc, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhiều điểm sáng nổi bật được nhấn mạnh như thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh, cải cách hành chính, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quy hoạch, giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, sắp xếp, củng cố tinh gọn về tổ chức bộ máy... Dự thảo văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân; tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, nhiều lần trong Ban Thường vụ, cấp ủy qua đó phát huy trí tuệ tập thể, tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp hữu ích, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm triển khai khả thi. Bên cạnh thành tích, các hạn chế, tồn tại cũng được đề cập trên tinh thần thẳng thắn, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, bài học kinh nghiệm cùng với dự báo chính xác tình hình trong thời gian tới, trên cơ sở phát huy tối đa nội lực, khai thác hợp lý tiềm năng, lợi thế, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các khâu đột phá (KĐP) trong nhiệm kỳ tới. Các chương trình hành động bám sát nghị quyết, rõ phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu, nội dung, giải pháp và tiến độ thực hiện rõ ràng, khả thi, phân công cụ thể.

Dấu ấn nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu, có bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành sớm hai năm, các KĐP có chuyển biến rõ nét, tích cực. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết: Triển khai thực hiện tốt ba KĐP sẽ gỡ những nút thắt, tạo sự lan tỏa để giải quyết những vấn đề khác còn hạn chế, từ đó tạo động lực hoàn thành các mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhiều năm qua, thành phố đã quan tâm đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tuy nhiên chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, do đó thành phố tiếp tục phát triển đồng bộ hạ tầng, không chỉ hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông mà còn chú trọng hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu… Việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội, sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô góp phần tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững, kỳ vọng tạo điều kiện triển khai KĐP tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số. Bên cạnh phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, điểm mới trong KĐP thứ ba là đưa văn hóa và con người Hà Nội thật sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô. Ba KĐP của Đảng bộ tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định trên cơ sở đúc rút những mặt còn hạn chế và phát huy thành tựu, gắn chặt với các KĐP của thành phố Nam Định và các huyện, bảo đảm thực hiện thống nhất, nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về truyền thống văn hiến, sức bật của phong trào xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và phát triển vùng kinh tế biển.

Xác định chính xác căn nguyên tồn tại và dự báo đúng sẽ chọn trúng KĐP, từ đó chọc thủng những yếu kém, trì trệ, giải quyết triệt để, thấu đáo, tạo bước chuyển cho cả nhiệm kỳ. Để đạt được mục tiêu đến năm 2025 Hà Nam là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP hơn 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đến năm 2030 là tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong tốp đầu của vùng đồng bằng Bắc Bộ; có điều tiết ngân sách về Trung ương; GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước, đến năm 2035, Hà Nam phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam thống nhất tập trung thực hiện tốt ba KĐP: tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát huy lợi thế liên kết vùng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung phát triển nguồn nhân lực. Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhấn mạnh kinh tế- xã hội đã có những bước phát triển năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, bước vào giai đoạn phát triển mới, bên cạnh thời cơ còn không ít khó khăn, thách thức. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan khẳng định phát huy những kết quả đã đạt được, tỉnh xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới với mục tiêu "xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững; cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại".

Việc thực hiện KĐP trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các thành phố trực thuộc tỉnh, quận, huyện cũng góp phần thực hiện thành công KĐP của cả tỉnh, cả thành phố. Bí thư Huyện ủy Tiên Du Nguyễn Xuân Thanh chia sẻ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII xác định các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong thời gian sớm nhất của nhiệm kỳ nâng cấp thị trấn Lim mở rộng lên đô thị loại IV và Tiên Du trở thành thị xã phát triển ổn định, bền vững, giàu bản sắc văn hóa. Để biến mục tiêu trở thành hiện thực, đòi hỏi phải chủ động bứt phá, phấn đấu nỗ lực không ngừng, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tập trung, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm đóng góp chung cho thành tựu phát triển chung của tỉnh Bắc Ninh.

Dấu ấn thành công từ Đại hội Đảng bộ các tỉnh, thành phố -0

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX. 

Chuẩn bị tốt nguồn nhân sự

Việc chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý giúp lựa chọn được những nhân tố điển hình dám nghĩ, dám làm, lăn lộn từ thực tiễn tạo nguồn nhân sự cho nhiệm kỳ này. Công tác nhân sự cấp ủy khóa mới được chuẩn bị chu đáo, bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương theo đúng quy trình năm bước bảo đảm dân chủ, chặt chẽ. Các đồng chí trúng cử hội tụ đủ tâm và tầm gánh vác trọng trách trong nhiệm kỳ mới. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam Đặng Đình Thoảng đánh giá: Để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, công tác nhân sự là một trong những khâu quan trọng. Ngay từ đầu năm 2020, Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo sâu sát, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời để đảng bộ các cấp có trách nhiệm chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng, trên tinh thần phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí bảo đảm tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành các cấp và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX đã bầu một lần đủ số lượng 53 đồng chí vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Với quan điểm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ, mặc dù cơ cấu nữ, cơ cấu trẻ đều được quan tâm, giới thiệu đủ số lượng nhưng kết quả bầu lại chưa đạt theo quy định của Trung ương do một số đồng chí chưa có năng lực, uy tín thật sự nổi trội để được lựa chọn. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nam Định Nguyễn Văn Va nhìn nhận: Việc tuân thủ nghiêm quy trình năm bước, kết hợp thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XII) đã giúp loại ra những đồng chí không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đồng thời tạo sự đồng thuận, tập trung rất cao khi lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đề án nhân sự xây dựng dựa trên cơ sở đúc rút tổng kết từ nhiệm kỳ trước, căn cứ thực trạng công tác cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của nhiệm kỳ này. Tháng 8-2019, Tỉnh ủy ban hành Quy định 1230-QĐ/TU quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và đã có sáu tổ công tác được thành lập xuống tổ chức cơ sở đảng, chi bộ địa phương, chi bộ cơ quan và cấp ủy cơ quan lấy nhận xét về các đồng chí được quy hoạch, giới thiệu.

Thành công trong tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các KĐP trong nhiệm kỳ vừa qua và với quyết tâm vào cuộc quyết liệt, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, có kế hoạch cụ thể với lộ trình và bước đi sáng tạo của Đảng bộ các tỉnh, thành phố kỳ vọng tạo đà thực hiện hiệu quả các KĐP nhiệm kỳ tới, tạo bước chuyển tích cực.

ÁI PHƯƠNG - KHÁNH SƠN