Chưa điều chỉnh thời gian kết thúc năm học

Thứ Năm, 04-03-2021, 11:54
Ảnh: HÀ PHƯƠNG

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết, hiện có 61 tỉnh, thành phố đã cho học sinh đến trường học. Với TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, mặc dù học sinh đang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, song các địa phương vẫn duy trì tốt việc dạy học trực tuyến.

Theo tính toán của Bộ GD&ĐT, trong kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, các nhà trường đều có hai tuần dự phòng. Nếu tình hình dịch cơ bản ổn định, các nhà trường có thể thực hiện chương trình giáo dục theo đúng tiến độ và chưa cần điều chỉnh thời gian kết thúc năm học. Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản cho phép các Sở GD&ĐT, các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020 - 2021.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đang xây dựng khung đề án chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Dự thảo khung đề án đặt ra mục tiêu đến năm 2030, hoạt động giáo dục nghề nghiệp ở nước ta đạt trình độ các nước ASEAN-4; 100% dịch vụ công liên quan hoạt động giáo dục nghề nghiệp là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau.

Ngoài ra, cả nước sẽ có khoảng 600 cơ sở giáo dục nghề nghiệp (bằng khoảng 30% tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp) thực hiện chuyển đổi số hoàn toàn; 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai nền tảng dạy nghề trực tuyến…

.