Phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ

Thứ Năm, 08-04-2021, 15:29
Bốc xếp hàng hóa tại Cảng container quốc tế Tân cảng Hải Phòng (HICT). Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu cụ thể của Chiến lược là tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thời kỳ 2021 - 2030 đạt khoảng 7 - 8%, cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Đến năm 2030, tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm khoảng 50% GDP. Trong thời kỳ 2030 - 2050, khu vực dịch vụ tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, chiếm tỷ trọng khoảng 60% GDP.

Quy định mới về báo cáo thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/2021/TT-BTC (TT 15) quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công, thay thế Thông tư 82/2017/TT-BTC (TT 82). Cụ thể, TT 15 đã giảm 21 biểu mẫu so TT 82, đồng thời, các biểu mẫu báo cáo được quy định thống nhất cho tất cả đối tượng báo cáo thực hiện (bộ, cơ quan T.Ư và địa phương, Kho bạc Nhà nước (KBNN) và KBNN cấp tỉnh). 

Hằng tháng, các đơn vị báo cáo lũy kế vốn thanh toán từ đầu năm đến hết tháng trước liền kề, ước thanh toán từ đầu năm đến hết tháng báo cáo. Thời hạn các đơn vị gửi báo cáo về Bộ Tài chính trước ngày 15 của tháng báo cáo để phục vụ kịp thời công tác điều hành kế hoạch vốn của Chính phủ.

TT 15 có hiệu lực từ ngày 5-4-2021.

Kho bạc Nhà nước thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ

Theo Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ngay từ đầu năm 2021, đơn vị đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thống kê cho thấy, trong quý I - 2021, toàn hệ thống KBNN thực hiện 179 cuộc kiểm tra nội bộ. Số tiền đã thu nộp ngân sách nhà nước là 233 triệu đồng (bao gồm kết quả thực hiện các kiến nghị năm trước). Qua kiểm tra, hầu hết các đơn vị đều có một số bất cập nhất định, nội dung vi phạm không lớn và đều được chấn chỉnh, sửa chữa kịp thời, không gây hậu quả (một số vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra).

Gần 3,7 triệu hồ sơ doanh nghiệp thực hiện qua NSW

Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay, có 13 bộ, ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với số lượng kết nối là 218 thủ tục hành chính. Trong quý I - 2021, cơ quan chức năng đã tiếp nhận, giải quyết 125.908 hồ sơ của 1.720 doanh nghiệp (DN) thông qua NSW. Với kết quả này, tính đến nay đã có gần 3,7 triệu hồ sơ của gần 45.400 DN tham gia NSW. Để nâng cao hiệu quả NSW, trong quý II - 2021, Tổng cục Hải quan sẽ đẩy mạnh công tác tham mưu, đôn đốc, điều phối các bộ, ngành thực hiện Kế hoạch tổng thể triển khai NSW, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Giảm lỗ hơn 640,7 tỷ đồng tại 18 doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong quý I - 2021, toàn ngành thuế đã thực hiện 5.931 cuộc thanh tra, kiểm tra (TT - KT) tại trụ sở doanh nghiệp (DN) và kiểm tra được 79.868 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Số tiền kiến nghị xử lý qua TT - KT là hơn 6.581 tỷ đồng, giảm lỗ gần 5.100 tỷ đồng, giảm khấu trừ hơn 189,4 tỷ đồng. Số thuế đã nộp ngân sách nhà nước là hơn 622,5 tỷ đồng. Trong đó, ngành thuế đã thực hiện TT - KT tại 18 DN có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 49,8 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 640,7 tỷ đồng; giảm khấu trừ hơn 1,4 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế hơn 236,8 tỷ đồng. 

.