Bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách ưu đãi người có công

Thứ Hai, 22-02-2021, 18:16
Chăm sóc sức khỏe cho bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội. Ảnh minh họa. Nguồn: laodongthudo.vn

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, kể từ ngày 1-7-2021, chế độ chính sách với người có công với cách mạng và thân nhân của họ sẽ được thực hiện theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay thế cho Pháp lệnh số 04/2013. 

Theo Pháp lệnh mới, chế độ, chính sách với người có công cũng sẽ được cụ thể hóa, bổ sung cho phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hiện nay, chế độ trợ cấp, phụ cấp với người có công và thân nhân của họ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2019 của Chính phủ. Tuy nhiên, theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020, mức trợ cấp hằng tháng của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được nâng lên bằng ba lần mức chuẩn trợ cấp (mức chuẩn hiện nay là 1.624.000 đồng/người/tháng).

.